EKONOMIJA

Paralelno sa procesom rekonstrukcije Bosna i Hercegovina se nalazi u fazi pozitivnog ekonomskog razvoja i ekonomske stabilnosti. Na pet održanih donatorskih konferencija međunarodna zajednica – zemlje i međunarodne organizacije, prijatelji BiH – obavezale su se da doniraju 5,582 milijarde USD za rekonstrukciju BiH. Najveći donatori za rekonstrukciju BiH su Evropska unija (EU), Svjetska banka, Sjedinjene Američke Države, Japan i islamske zemlje. U okviru svojih mogućnosti izgradnji i oporavku naše zemlje značajno su doprinijeli i drugi donatori.

U dosadašnjem procesu rekonstrukcije obnovljena je gotovo sva glavna infrastruktura, veliki broj stambenih objekata, a stvoreni su i realni uvjeti za poslovna ulaganja i razvitak ekonomije.

Pored fizičke rekonstrukcije Bosna i Hercegovina završava i proces reformi u domenu pravnog sistema i monetarne politike, čime će dodatno biti poboljšani uvjeti za strana ulaganja u našu zemlju. Tako, BiH danas ima veoma stabilnu i konvertibilnu valutu, potpuno vezanu za EURO. Valuta BiH, konvertibilna marka (KM), jedna je od najstabilnijih nacionalnih valuta u jugoistočnoj Evropi.

Bosna i Hercegovina je punopravna članica Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda. U novembru 2005. godine naša zemlja je otpočela pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom.

Krajem 2006. godine Bosna i Hercegovina je ušla u Program NATO – Partnerstvo za Mir, sa realnim pretpostavkama za punopravno članstvo u NATO.

Također, Bosna i Hercegovina je u decembru 2006. godine postala članica CEFTA-e (Zona slobodne trgovine u Centralnoj Evropi). Već u 2000. godini stopa razvoja postala je dvocifrena. Inflacija je pod kontrolom i ne prelazi stopu inflacije u Evropskoj Uniji.

Glavni sektori u kojima se ostvaruje ekonomski rast su usluge i laka industrija, sa malim i srednjim preduzećima (SME) na čelu tog procesa. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu sve većeg broja stranih ulagača, među kojima i nekih od svjetskih lidera u određenim oblastima, kao i sve izrazitiji razvoj turizma značajno utiču na dalji ekonomski rast naše zemlje.

Put koji je Bosna i Hercegovina prošla u prethodnom periodu – od ratom opustošene i razrušene zemlje do zemlje koja se svakim danom sve više približava punopravnom članstvu u euroatlanskim integracijama, najbolje govori o stabilnosti i ekonomskoj sigurnosti koju je Bosna i Hercegovina uspjela da ostvari. To je i najbolja potvrda o ozbiljnosti Bosne i Hercegovine kao pouzdanog privrednog partnera i interesantne destinacije za ulaganja.


 

EKONOMSKA DIPLOMACIJA

Odsjek za Ekonomsku diplomatiju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u domenu privredne prezentacije Bosne i Hercegovine u svijetu. Glavni zadatak Odsjeka za Ekonomsku diplomatiju su aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine i otvaranje novih tržišta za privrednike iz naše zemlje.

Odsjek za Ekonomsku diplomatiju kontinuirano vrši analizu ekonomskih informacija DKP-a Bosne i Hercegovine, te na osnovu toga izrađuje i predlaže strategiju privrednih nastupa Bosne i Hercegovine u određenim zemljama.

Odsjek za Ekonomsku diplomatiju, također, redovno objedinjuje informacije o upitima za saradnju koje pojedinačni strani privredni subjekti dostavljaju u DKP-a Bosne i Hercegovine, te o istim direktno ili putem nadležnih bosanskohercegovačkih institucija obavještava potencijalne privredne partnere iz BiH.

U svojim aktivnostima ovaj Odsjek usko sarađuje sa nadležnim direkcijama Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, kao i sa Agencijom za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA) i Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine.

 

Kontaktirati Odsjek za Ekonomsku diplomatiju:
Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Odsjek za Ekonomsku diplomatiju
Musala 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 00 387 (0)33 281 142/ 281 291/ 281 130
Fax: 00 387 227 156
E mail: ekonomskadiplomacija@mvp.gov.ba