KONZULARNE INFORMACIJE

 

Kakvu Pomoć Ambasada Može Pružiti Građanima Bosne i Hercegovine

 

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata:

Odgovor: Po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične iskaznice ambasada može izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu.

 


 

U slučaju hapšenja ili zatvaranja:

 

Odgovor: Možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada BiH. Službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti.

Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhpšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni.

Službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

 


 

U slučaju bolesti:

 

Odgovor: ukoliko zatražite pomoć, službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

 


 

U slučaju ozbiljne nesreće:

 

Odgovor:  službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

 


 

U slučaju smrti:

 

Odgovor: Konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).

  


 

 

U slučaju različitih problema:

 

Odgovor: sa lokalnim organima vlasti, službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

 

 


  

Kakvu Pomoć Ambasada/Konzulat Ne Može Pružiti

 

 

a)    Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države

b)    Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove

c)   Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na        teritoriji te zemlje

d)    Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva

e)    Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete državljanstvo i te države u kojoj se nalazite.