POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PASOŠA

 

PUNOLJETNE OSOBE

a)    Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš ili imaju važeću ličnu kartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH (civilni registar). Za podnošenje zahtjeva za izdavanje novog pasoša potrebno je priložiti:

  1. stari pasoš koji se mijenja
  2. važeću boravišnu vizu ili drugi dokument kao dokaz legalnog boravka u SR Njemačkoj

 

b)    Građani BiH koji nemaju važeću ličnu kartu i koji nisu evidentirali jedinstveni matični broj (JMB), moraju prvo obaviti postupak evidentiranja JMB. Postupak evidentiranja JMB je besplatan i obavlja se putem Ambasade, uz dostavljanje Zahtjeva za evidenciju JMB i originalnih dokumenata:

        1. Originalni izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) ili rodni list koji nema ograničeni rok važenja, 

        2. Originalno Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

        3. Popunjen obrazac JMB-7 za evidentiranje jedinstvenog matičnog broja,

        4. Kopiju važećeg dokumenta BiH (pasoša BiH ili drugog dokumenta sa fotografijom).

Po okončanju evidentiranja JMB u centralnoj bazi civilnog registra, građani BiH će biti obaviješteni telefonom ili pismenim putem. Evidentiranjem JMB stiču se uslovi za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša BiH.

 

 

Konzularna taksa za izdavanje pasoša punoljetnoj osobi je: 129,00€.

Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu od 7,00€.

 

 


  

MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje pasoša za dijete ispod 18 godina starosti podnose lično roditelji ili zakonski staratelji, u prisustvu djeteta uz prilaganje slijedećih dokumenata:

  1. pasoša koji se mijenja  ili druge javne isprave iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo djeteta
  2. rodnog lista djeteta
  3. dokaza legalnog boravka u SR Njemačkoj i prijave boravka za roditelje i dijete
  4. važeće lične karte ili pasoša BiH za oba roditelja/staratelja

 

Ukoliko je jedan od roditelja spriječen lično doći, potrebno je priložiti njegovu ovjerenu punomoć.

Ukoliko je brak razveden, potrebno je priložiti pravosnažnu sudsku presudu o razvodu braka, iz koje je vidljivo da je dijete povjereno na čuvanje i odgoj roditelju koji podnosi zahtjev za izdavanje pasoša za dijete.

Ukoliko je jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze, dužan je isto dokazati odgovarajućom ispravom izdatom od nadležnog organa.

Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim se dijete stavlja pod starateljstvo.

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/putovnice punoljetnoj osobi je:

        a) za djecu do 3 godine starosti:              73,00€

        b) za djecu od 3 do 18 godina starosti:   78,00€

Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu od 7,00€.

 

 


  

IZDAVANJE DUPLIKATA PASOŠA

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave, dužna je priložiti potvrdu policije o prijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokumenat BiH (lična karta, vozačka dozvola, kopija izgubljenog/ukradenog pasoša) i dokaz o odobrenom boravku u SR Njemačkoj.

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica starija od 7 godina iznosi       221,00€.

Ukoliko stranka želi da se pasoš dostavi poštom, plaća i poštanske troškove u iznosu od 7,00€.

 


 

DOWNLOADS

 

 JMB-7.pdf