IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list izdaje se licu koje boravi u inostranstvu bez pasoša, radi povratka u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dokument se izdaje državljanima Bosne i Hercegovine koji na bilo koji način ostanu bez pasoša (uništen, oštećen, ukraden, izgubljen itd.), u situacijama dobrovoljnog povratka ili na zahtjev nadležnog organa Savezne Republike Njemačke.

Putni list izdaje se sa rokom važenja od 30 dana. Sa ovim dokumentom moguće je napustiti teritoriju SR Njemačke i ući u Bosne i Hercegovine, pri čemu je tranzitno putovanje kroz druge zemlje moguće pod uslovom postojanja bezviznog režima i dokazive ekonomske opravdanosti određene rute putovanja.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, diplomatsko konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine će pasoš rješenjem oglasiti nevažećim ili obavijestiti nadležni organ izdavanja da isti proglasi nevažećim.

 

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista potrebno je predočiti slijedeće dokumente:

  • Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša, izdatu od nadležnog organa policije SR Njemačke
  • Identifikacioni dokument BiH (lična karta ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom)
  • Dvije fotografije novijeg datuma

 

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje putnog lista zamalojetnu djecu podnose njihovi roditelji/staratelji, uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju i odgovarajući dokumenat o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH. Pored toga potrebno je priložiti i:

  • 2 fotografije djeteta
  • Rodni list djeteta
  • Pasoši oba roditelja/staratelja

Ovlašteno lice može zahtijevati i stavljanje na uvid drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni kao potrebne.

U skladu sa Zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis djece, već se svakoj osobi izdaje posebno, bez obzira radi li se o članovima iste porodice ili ne.

Konzularna taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27,00€.

 


 

DOWNLOADS

Zahtjev za izdavanje putnog lista.pdf