Ambasador BiH Nj. E. gosp. Damir Arnaut

Izmir Talić, ministar-savjetnik
Predrag Đokić, savjetnik K
Hajra Delić, savjetnik F
Tatjana Lolović, I Sekretar
Almira Ramić, I Sekretar
Elvira Hrvačić, konzularni službenik I
Ljiljana Stjepanović, konzularni službenik II
Hasib Pašić, vozač
Tiho Bošnjak, vozač-domar
Aldin Fejzić, tehnički sekretar