SPROVODNICA

Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prijenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog poduzeća koji je opunomoćen od strane obitelji umrlog. Punomoć treba biti ovjerena kod organa BiH ili Savezne Republike Njemačke, podnose se i slijedeća dokumenta:

 

 1. Putna isprava umrlog lica. Ukoliko preminula osoba nije u posjedu putne isprave potrebno je priložiti dokaz o bosanskohercegovačkom državljanstvu (Uvjerenje o državljanstvu),

 2. Izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu, koje izdaje nadležni organ Savezne Republike Njemačke,

 3. Dokument za umrle osobe koji izdaje nadležni organ Savezne Republike Njemačke (Leichenpass),

 4. Potvrda ljekara mrtvozornika o uzroku smrti,

 5. Potvrda o osiguranom grobnom mjestu u BiH,

 6. Podaci o vozilu, vozaču, i mjestu prelaska granice u BiH.

 


 

NAPOMENA:

a) Smrt usljed zarazne bolesti: 

Ukoliko je uzrok smrti umrle osobe bila zarazna bolest, potrebno je priložiti odgovarajući dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku. Obzirom da je u ovom slučaju neophodno tražiti suglasnost nadležnog organa iz BiH za izdavanje sprovodnice, naglašavamo da se sprovodnica u ovim slučajevima neće izdati dok diplomatsko konzularno predstaništvo (DKP) za to ne dobije odgovarajuću suglasnost iz BiH.

S tim u vezi preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

 

b) Ekshumacija: 

Suglasnost od nadležnih tijela iz BiH se mora tražiti i za prijenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slučaju sprovodnica neće izdati dok se suglasnost ne pribavi.

Također preporučujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

 

c) Strani državljani:

U BiH je moguće sahraniti i lice koje nije državljanin BiH. Sprovodnica se u ovom slučaju također izdaje nakon pribavljanja odgovarajuće suglasnosti iz BiH i uz prilaganje gore navedenih dokumenata.

Za pribavljanje suglasnosti je potrebno uzeti u obzir vrijeme potrebno za to, te također preporučujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

 

Konzularna taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26,00€.

 


 

DOWNLOADS 

 

Formulari zahtjeva za prenos umrle osobe iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu:

 1. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu
 2. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Federaciju Bosnu i Hercegovinu 
 3. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Brčko Distrikt BiH
 4. Zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Republiku Srpsku

 

Zahtjev broj 1. popunjavaju svi koji prevoze umrlu osobu u Bosnu i Hercegovinu.

Zahtjevi, broj 2., 3. ili 4., ovisno o mjestu sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko Distrikt) popunjavaju se u slučaju prevoza u Bosnu i Hercegovinu umrle osobe koja:

 • nije državljanin Bosne i Hercegovine
 • u slučaju ekshumacije ili
 • smrti od zarazne bolesti.