Povijest/Istorija

Bosna i Hercegovina je jedna od istorijskih/povijesnih zemalja u Evropi, s gotovo neprekinutom istorijom/poviješću  kao geopolitička cjelina od srednjeg vijeka do danas. Između 1180. i 1463. bila je nezavisna kraljevina; od 1580. do 1878. bila je ejalet (najveća teritorijalna jedinica u Osmanskoj Carevini; od 1878. do 1918. “krunska zemlja” u sklopu Austro-Ugarske; a od 1945. do 1992. federalna republika u sklopu SFR Jugoslavije.

U procesu dezintegracije Jugoslavije, nakon višestranačkih izbora 1990. i nakon građanskog referenduma (provedenog od 28. 02 i 1.03. 1992.  ) Bosna i Hercegovina je proglasila svoju neovisnost u svojim istorijskim/povijesnim i međunarodno priznatim granicama. Na osnovu rezolucije broj 755 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija 20. 05. 1992.  BiH je i međunarodno priznata kao nezavisna država.

Zaključivanjem Daytonskog sporazuma 21.11.1995. i njegovim zvaničnim potpisivanjem  14.12.1995.  u Parizu uspostavljen je mir na prostoru BiH, a Aneks 4 Daytonskog sporazuma postao je Ustav države BiH koja se od tada administrativno dijeli na dva entiteta, Federaciju BiH i Republiku Srpsku, a entitet FBiH dijeli se na županije/kantone  koji se dijele na općine, dok entitet RS dijeli dalje samo na općine. Pored entiteta uspostavljen je i Distrikt Brčko.

Bosna i Hercegovina je trenutno u procesu pridruživanja  Evropskoj Uniji.