POTVRDE I PUNOMOĆI

A) OVJERA KOPIJA DOKUMENATA

Ovjera kopije dokumenata vrši se samo za dokumenta koja su izdana od strane nadležnih organa ili službi BiH. Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti originalan dokument i uplatiti taksu u iznosu od 6 €. Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedeću po 3 €.

 

B) PUNOMOĆ, NASLJEDNIČKA IZJAVA I IZJAVA

Za ovjeru potpisa na punomoći, davanje naslijedničke izjave ili bilo koje druge izjave, potrebna je lična prisutnost davaoca, čiji se identitet utvrđuje na osnovu važeće putne isprave BiH, te podaci o opunomoćeniku (ime i prezime, prebivalište i datum rođenja). Taksa za ovjeru potpisa na punomoći iznosi 11 €, taksa za ovjeru potpisa na nasljedničkoj izjavi, odnosno izjavi iznosi 26 €.